Loading: Norway’s Statkraft to buy solar power developer Solarcentury